In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Ik leg uit welke persoonsgegevens ik verzamel en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Ik leg je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Ik vind het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raad je daarom aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Bijgewerkt op: 10 september 2018

Privacyverklaring de-stresscoach.com

De-stresscoach.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • Duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik op het moment dat ik jouw persoonsgegevens uitvraag en via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer ik meer uitvraag dan noodzakelijk is, doe ik dat alleen met jouw expliciete toestemming. Ik leg je in dat geval helder uit waarom ik deze aanvullende gegevens uitvraag;
 • Je eerst om uitdrukkelijke toestemming vraag om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • Wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via: E-mail: info@de-stresscoach.com | Telefoon: 06 82088982

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het invullen van formulieren op deze website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik verwerk niet altijd alle onderstaande gegevens. Wat ik verwerk is namelijk afhankelijk van welke diensten jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op deze websites gebruikt, kan ik de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Voornaam, achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer, mobiele nummer
 • E-mailadres
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een post of een bericht in het contactformulier
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, apparaat type, internetbrowser, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op deze website.
 • Bankrekeningnummer

Doeleinden

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt):

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het leveren van de dienst.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Verstrekking aan derden

Ik geef de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de aangevraagde diensten.

Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er onder meer (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook kom ik hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij mij opvraagt. In dat geval ben ik wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

De-stresscoach.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Technische en Functionele Cookies

De technische en functionele cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

Analytische Cookies

De-stresscoach.com maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, het laatste octet van IP-adres gemaskeerd; gegevens delen uitgezet en wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Door deze instellingen kan ik je niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social Media/embedded content Cookies

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen.

Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Ik hanteer een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat ik jouw gegevens 2 jaar nadat een dossier is afgesloten zal verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zal ik je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van deze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die ik over jou heb vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt hierover contact opnemen via:

E-mail: info@de-stresscoach.com | Telefoon: 06 82088982

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vraag ik je bij een verzoek tot inzage je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ook wanneer je jouw aanvraag telefonisch indient, zal ik je aan de hand van de bij mij bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat ik jouw verzoek in behandeling kan nemen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij mij indient, zorg ik ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het mij niet om het binnen deze periode af te handelen, zal ik je daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 10 september 2018.Start to grow your business with the best tips!

Here is your chance to get access to my exclusive freebies!

Start to grow your business with the best tips!

Here is your chance to get access to my exclusive freebies!

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close